H

haar – hoar
(van) haar – (van) heur
hallo – moi
handzaag – ribbeliezer (?)
hangerig – sloerig
hard – haard
haring – heern
haringen – heerns
hart – haart
hij – hai
heel – heul, slim, gaans
heet – hait
held – kerel-op-peerd
helemaal – hailemoal, hailmoal
helft – helft, helfte
herfst – haarfst (‘in de herfst’ is ‘shaarfs’)
hier – hier, hierzoot
hoe – hou
hoeveel – houveul
hoeveelste – houveulste
hoek – houk
hoeken – houken, hörns
hoekje – houkje, hörntje
hoi – moi
hoofdpijn – kopzere, kopzeerde, kopsere
hou – hol
houden – holden
hout – holt
hun – heur
huilen – janken, blèren, schraaien
huiszwaluw – hoesswaalfke